Lễ Tịch Điền – nét đẹp của tinh thần trọng nông            

Lễ Tịch Điền

Du lịch Huế tháng 9 có gì đặc sắc? Đã hơn nửa mùa tháng 9 trôi qua, hành trình đến Huế với những điểm đặc trưng của cố đô luôn còn đó bao điều thi vị để khám phá kể cả cảnh quan và văn hóa địa phương trong đó có lễ hội. Người ta bảo rằng, xứ Huế là cả một kho tàng nghi lễ. Nơi đây tập trung rất nhiều nghi lễ đặc sắc, độc đáo thể hiện nếp sống văn hóa bao đời của người dân xứ mộng mơ. Và trong những nghi lễ đó, thì lễ Tịch Điền chính là một nghi lễ quan trọng.

Lễ Tịch Điền

Đi Huế có gì trong tháng 9 hay qua tháng 9 và Lễ Tịch Điền có phải diễn ra vào thời điểm này không? Thực tế, Lễ hội Tịch Điền diễn ra vào tháng giêng không phải ở thời điểm này, song nếu bạn đến Huế thời gian gần cuối thu, hẳn cũng có dịp nghe kể về Lễ hội Tịch Điền rất tiêu biểu ở đất cố đô này.

Lễ Tịch Điền là một lễ hội thể hiện tinh thần trọng nông của những bậc vương tử từ trước đến nay, nên đích thân nhà vua khai mạc. Lễ Tịch Điền có từ thời vua Đại Hành năm 987 và lưu giữ qua nhiều đời. Đến thời vua Tự Đức, lễ Tịch Điền được quy định rõ ràng hơn từ ngày giờ đến nghi lễ.

Trong ngày lễ,  đúng canh 5, khi ba hồi trống vang động thì các lão nông phu cùng trâu vàng, trâu đen được chuẩn bị sẵn. Người ta sẽ bắt đầu ca về lúa, rồi hai bên bờ ruộng người ta cầm cờ ngũ sắc. Khi mọi việc sẵn sàng thì nhà vua long trọng đến làm lễ. Khi đã xong lễ  các quan sẽ dâng cày, dâng roi và chính nhà vua cầm cày bắt đầu cày ruộng. Và phụ cho nhà vua sẽ có 2 lão nông gồm một người đỡ cày và một người dắt trâu.

Nhà vua sẽ cày ba lượt giữa trong tiếng nhạc trầm vang. Tiếp đó các hoàng tử, thân công sẽ cày 5 lượt, rồi đến quan viên văn võ cày 9 lượt. Sau khi hoàn thành các nghi lễ Tịch Điền thì nhà vua sẽ ban hành lễ thưởng cho các lão nông cùng yên tiệc.

Sau ngày lễ, trầu vàng, trâu đen sẽ được giao cho phủ Thừa Thiên chăn nuôi. Roi, cày, thúng sẽ được giao cho Võ Khố cất giữ. Lúa gieo ở ruộng làm lễ Tịch Điền sẽ được giao cho nông phu ở xã Phú Xuân chăm sóc. Và khi thu hoạch sẽ được giữ làm giống cho mùa sau, và một phần làm bánh cúng tế trời ở đàn Nam giao và các miếu.

Đất nước Việt Nam vốn là một đất nước thuần nông nên lễ Tịch Điền trở thành một nét văn hóa đặc trưng, không chỉ ở Huế mà còn nhiều miền khác. Nếu bạn yêu mến lễ hội Huế, thăm Huế vào tháng giêng có thể sẽ có cơ hội được tham dự hay chứng kiến Lễ Tịch Điền, song nếu bạn thăm Huế ở thời điểm này, không phải dịp lễ hội Tịch Điền nhưng vẫn có thể được nghe chuyện về ngày lễ hội tiêu biểu này, khi khám phá tìm hiểu về lễ hội địa phương.

Nội dung cùng danh mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *