Tag: đối ngoại

Công việc phù hợp với sở thích “đối ngoại”

Em sắp tốt nghiệp ngành ngoại thương ĐH Kinh tế, điểm cũng khá cao. Em chuẩn bị đi thực tập và sau nữa là xin việc làm. Tuy học ngoại thương, em lại không định đi làm xuất nhập khẩu ở các công ty giao nhận vận tải vì nghe nói công việc rất mệt