Tag: du học

Du học Anh và chương trình thực tập có lương

Tại Anh, học sinh được thụ hưởng nền giáo dục hàng đầu thế giới với chương trình học đa dạng tại hơn 100 trường đại học, cao đẳng bao gồm các ngành: hàng không vũ trụ, kỹ sư dầu khí; sản xuất phim, dược, kinh doanh… Học sinh có thể tham gia chương trình đại

StudyLink International hỗ trợ lệ phí visa du học

Kỷ niệm 8 năm thành lập, trung tâm hỗ trợ lệ phí visa lên đến 3,2 triệu đồng hoặc miễn phí lớp nghe nói với người nước ngoài trị giá 4 triệu đồng cho khóa luyện IELTS; viết luận thuyết phục; hùng biện Anh ngữ. StudyLink International là tổ chức giáo dục quốc tế đại