Tag: Kế toán

Công nghệ thông tin và Kế toán: Chọn nghề nào?

Em 23 tuổi, là nữ, đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin (CNTT) được một năm nhưng vẫn chưa xin được việc. Cơ hội việc làm CNTT ở tỉnh em sống hơi ít, em có nên học thêm kế toán hay liên thông ĐH ngành CNTT? Em đang băn khoăn chưa biết chọn hướng