Tag: Mỹ

Học bổng tới 330 triệu đồng từ CATS Academy Boston, Mỹ

Học bổng dành cho chương trình trung học nội trú (từ lớp 9 đến lớp 12) tại CATS Academy Boston và chương trình chuyển tiếp năm thứ nhất đại học tại Wheelock College, thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Boston, xếp hạng 3 trong danh sách các thành phố tốt nhất cho sinh viên trên