Tag: StudyLink International

StudyLink International hỗ trợ lệ phí visa du học

Kỷ niệm 8 năm thành lập, trung tâm hỗ trợ lệ phí visa lên đến 3,2 triệu đồng hoặc miễn phí lớp nghe nói với người nước ngoài trị giá 4 triệu đồng cho khóa luyện IELTS; viết luận thuyết phục; hùng biện Anh ngữ. StudyLink International là tổ chức giáo dục quốc tế đại