Tag: tổng đài viên

Tư vấn hướng nghiệp: Yêu cầu công việc của nghề tổng đài viên?

Em hiện 28 tuổi, tốt nghiệp ngành Anh văn hệ tại chức, muốn trở thành tổng đài viên tư vấn về xã hội, kinh tế hay tâm lý… của Viettel (106x), đồng thời được gắn bó lâu dài và phát triển với nghề. Em có 1 năm công tác tại tổng đài MobiFone tại Cần