Tag: tư vấn chọn ngành

Trường nào đào tạo ngành quan hệ quốc tế?

Em đang học lớp 12 và rất băn khoăn trong việc chọn ngành để thi, muốn tìm hiểu về nghề nghiệp sau khi học xong ngành đó. Hiện nay ở Việt Nam những trường đại học hay học viện nào đào tạo ngành quan hệ quốc tế? Ngành này có dễ tìm việc làm không?