Tag: vay tiêu dùng

Cẩn thận nhiều kiểu lừa vay tiêu dùng hiện nay

Vay tiêu dùng ngày nay đang ngày càng được phổ biến tại Việt Nam. Những hình thức cho vay này đang ngày càng được đầu tư nhiều với nhiều hình thức và công nghệ cao. Trong đó vay tiêu dùng trực tuyến đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dụ dỗ bởi cách